P1-M na Kabuhayan Loan para sa mga MSMEs, handang ipautang ng BDONB

IMG_3939

SIGURADONG naranasan na ng mga maliliit na negosyante ang ma-hassle sa pag-apply ng loan. Nandyan ang mahabang proseso at napakaraming requirements, yun pala nama’y maliit na loan amount lang ang mahihiram. Kaya tuloy ang planong mapalago ang business, hindi nangyari.

Continue reading

Adamantine

photo 2

I’ll never forget the first time I heard “Sticks and stones will break my bones but names will never harm me.” I was a little kid wanting so badly to believe in those words my mother had taught me, so anytime I was sad, hurt or discouraged I would remind myself of this invaluable piece of advice.

Continue reading